Bảo mật

Thế hệ Millennials, Baby Boomers lo ngại với công nghệ Deepfakes

Thế hệ Millennials, Baby Boomers lo ngại với công nghệ Deepfakes

08:33, 07/07/2021

Tại khu vực Đông Nam Á (ĐNA), những người thuộc thế hệ X và thế hệ Z ít lo sợ về các công nghệ như công nghệ sinh trắc học, thiết bị thông minh, robot và công nghệ deepfakes, trong khi các thế hệ Millennials và Boomers lại cảnh giác hơn.