CES 2020

CES 2020: Trí tuệ nhân tạo và mạng 5G định hình tương lai

CES 2020: Trí tuệ nhân tạo và mạng 5G định hình tương lai

22:47, 16/01/2020

CES 2020 đã truyền cảm hứng và kết nối các ngành công nghiệp lớn trên toàn cầu. Những cải tiến được ra mắt tại CES 2020 sẽ tái định hình các ngành công nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống trên khắp thế giới.