Chuyển đổi số

Hành trình thần tốc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Hành trình thần tốc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

16:15, 24/06/2021

Hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được vận hành từ ngày 1/7 tới. Trong đó, có dấu ấn của VNPT với vai trò đơn vị chủ trì công nghệ, đồng hành cùng Bộ Công An trong suốt chiến dịch “thần tốc” này.