Công nghệ sạc nhanh

Samsung phát triển công nghệ sạc nhanh thế hệ mới

13:54, 01/12/2022

Samsung đã đăng ký nhãn hiệu cho “Superfast Portable Power” và được phân loại là “Bộ sạc pin cho thiết bị di động; gói pin cho thiết bị di động” khiến mọi người đặt ra nhiều dấu hỏi.