Dịch vụ đám mây

Dịch vụ đám mây đang dấu hiệu phục hồi

10:45, 14/08/2023

Dịch vụ đám mây đang dấu hiệu phục hồi, thể hiện qua các báo cáo kinh doanh của những nhà cung cấp lớn, cho thấy làn sóng cắt giảm chi tiêu đã bắt đầu lắng dịu.