Diễn đàn nhân lực

Sẽ có kỳ thi đánh giá, công nhận kỹ năng nghề quốc gia cho các tài xế công nghệ

Sẽ có kỳ thi đánh giá, công nhận kỹ năng nghề quốc gia cho các tài xế công nghệ

16:16, 20/07/2021

Đây là một trong những nội dung của chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển, nâng tầm kỹ năng cho đối tác tài xế, do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Grab Việt Nam sẽ phối hợp triển khai.