Diễn đàn nhân lực

Bà Phạm Thị Thu Diệp trở thành tân Tổng Giám đốc IBM Việt Nam

Bà Phạm Thị Thu Diệp trở thành tân Tổng Giám đốc IBM Việt Nam

13:58, 15/01/2021

Trước khi được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc của IBM Việt Nam, bà Thu Diệp là Giám đốc Quốc gia, Nhóm Điện toán đám mây và Phần mềm biết nhận thức, IBM Việt Nam.