điện toán đám mây

Cisco giới thiệu dòng máy chủ UCS S-Series

Cisco giới thiệu dòng máy chủ UCS S-Series

16:24, 03/11/2016

Hôm nay (3/11), Cisco giới thiệu dòng máy chủ UCS S-Series, nằm trong danh mục sản phẩm của Hệ thống Điện toán hợp nhất (Unified Computing System – USC) được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng các nhu cầu về xử lý Dữ liệu lớn.