điện toán đám mây

IBM và Five9 ký kết hợp tác phát triển điện toán biết nhận thức tại Việt Nam

IBM và Five9 ký kết hợp tác phát triển điện toán biết nhận thức tại Việt Nam

07:56, 21/04/2017

Hôm nay, IBM và Five9 đã công bố quan hệ hợp tác và những thành tựu đầu tiên tại Việt Nam trong việc ứng dụng và đào tạo về Điện toán biết nhận thức - hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng học hỏi, lập luận, xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng điện toán đám mây của IBM.