điện toán đám mây

Công nghệ lưu trữ Flash phát triển ngày càng mạnh mẽ

15:12, 11/07/2017

Việc ứng dụng công nghệ lưu trữ Flash đã phát triển mạnh mẽ trong vòng hai năm vừa qua, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều trung tâm dữ liệu chuyển sang sử dụng thuần túy ổ flash.