FPT IS

Hợp đồng điện tử: Giải pháp sẵn sàng, hành lang pháp lý đầy đủ

Hợp đồng điện tử: Giải pháp sẵn sàng, hành lang pháp lý đầy đủ

15:51, 20/09/2021

Trên thực tế, đã có hàng trăm doanh nghiệp tiên phong ứng dụng phương thức ký kết hợp đồng điện tử và xem đây là “liệu pháp” hiệu quả không chỉ trong bối cảnh giãn, mà còn là xu hướng chuyển đổi tất yếu trong tương lai gần.