Hoạt động CSR

GVF chung tay cùng VARS phục hồi rừng đầu nguồn Sông Gianh

GVF chung tay cùng VARS phục hồi rừng đầu nguồn Sông Gianh

15:06, 07/06/2021

Quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam(GVF) hôm nay công bố việc đồng hành cùng Công ty TNHH Xã hội Trồng và Phục hồi rừng Việt Nam (VARS) trong Dự án “Cùng Phục hồi Rừng đầu nguồn Sông Gianh”.