Hoạt động CSR

Samsung Việt Nam lan tỏa trách nhiệm xã hội qua Ngày hội CSR Day

09:35, 12/11/2023

Đây là lần đầu tiên Samsung Việt Nam tổ chức Ngày hội CSR Day cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác, nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội đến toàn thể nhân viên và cộng đồng