logistic

“Nước lên, thuyền lên” trong thị trường chuyển phát nhanh

“Nước lên, thuyền lên” trong thị trường chuyển phát nhanh

15:05, 29/07/2022

Xu hướng mua bán online cùng với các nhu cầu giao nhận ngày càng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất - kinh doanh hậu Covid đang là động lực tăng trưởng chính cho thị trường chuyển phát nhanh...