logistic

Hệ sinh thái TMĐT "chuyển mình" cùng thời cuộc

Hệ sinh thái TMĐT "chuyển mình" cùng thời cuộc

15:44, 23/05/2022

Những đổi mới từ các bên liên quan - trong đó có các đơn vị chuyển phát nhanh - tạo ra tác động tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm cả nhà đầu tư, người bán, người mua…