Microsoft

Microsoft hiển thị quảng cáo trong menu đăng xuất Windows 11

Microsoft hiển thị quảng cáo trong menu đăng xuất Windows 11

16:12, 11/11/2022

Microsoft hiện quảng cáo một số sản phẩm của mình trong menu đăng xuất, hiển thị khi người dùng nhấp vào biểu tượng tài khoản trong menu Start của Windows 11.