nội dung số

Cần gỡ các rào cản để thúc đẩy sáng tạo nội dung số lành mạnh, đúng hướng

09:35, 03/04/2023

Cần áp dụng phương pháp giám sát “hậu kiểm”, gỡ các rào cản về chính sách đảm bảo tránh “thuế chồng thuế”, ưu đãi về đầu tư, hỗ trợ đào tạo nhân lực… Đó là những đề xuất được đưa ra nhằm thúc đẩy sáng tạo nội dung số tại Việt Nam