phát triển bền vững

AnEco: Hành trình đưa sản phẩm xanh Made-in-Vietnam ra thế giới

17:28, 24/08/2022

Không chỉ tập trung cho việc phát triển nguyên liệu và sản phẩm phân huỷ sinh học, An Phát Holdings còn mang đến câu chuyện thành công của một doanh nghiệp đón đầu làn sóng thương mại điện tử xuyên biên giới với tầm nhìn “xanh”.