Quảng cáo trực tuyến

Thị trường quảng cáo trực tuyến tiếp tục đi xuống

Thị trường quảng cáo trực tuyến tiếp tục đi xuống

16:08, 27/10/2022

Việc hàng loạt các công ty giảm ngân sách tiếp thị để đối phó với tình hình kinh tế không chắc chắn đã khiến thị trường quảng cáo trực tuyến bị ảnh hưởng nghiêm trọng.