Quảng cáo trực tuyến

Phát động cuộc thi Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam năm 2023

16:00, 15/09/2023

Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam năm 2023 nhằm tôn vinh các tác phẩm quảng cáo sáng tạo, độc đáo, góp phần phát triển ngành công nghiệp này theo đúng định hướng