Quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo trực tuyến áp đảo quảng cáo truyền hình

Quảng cáo trực tuyến áp đảo quảng cáo truyền hình

19:30, 05/09/2016

Trong khi ngành truyền hình còn đang vui mừng với một doanh thu quý tăng nhẹ, thì Facebook và Google đã giành về cho mình miếng bánh lớn hơn rất nhiều từ thị trường quảng cáo trực tuyến màu mỡ. Trong bối cảnh ấy, “thành tựu” nhỏ nhoi của ngành quảng cáo truyền hình có lẽ chỉ như "muối bỏ bể".