RMIT VIệt Nam

RMIT ra mắt chương trình đào tạo chuyên về Thiết kế game

16:38, 06/06/2022

Đại học RMIT Việt Nam vừa công bố về chương trình Cử nhân Thiết kế game, góp phần bổ sung nguồn nhân lực về game cho ngành công nghiệp đang trên đà phát triển hết sức mạnh mẽ tại Việt Nam.