Samsung Display

Màn hình OLED của Samsung sẽ không còn viền

14:06, 21/08/2023

Samsung muốn mang đến cho người dùng một màn hình OLED “tràn viền” theo đúng nghĩa đen.