sản xuất iPhone

Foxconn muốn chuyển hướng sản xuất iPhone ra khỏi Trung Quốc

14:09, 14/11/2022

Foxconn được cho là đang có kế hoạch tăng mạnh lượng sản xuất iPhone ở Ấn Độ khi công ty tăng gấp bốn lần lực lượng lao động trong vòng 2 năm tới.