Shopee

Shopee gia tăng hỗ trợ người bán hàng trên nền tảng trực tuyến

Shopee gia tăng hỗ trợ người bán hàng trên nền tảng trực tuyến

17:07, 14/03/2022

Shopee khởi động năm 2022 với sự kiện 15/3 Siêu hội tiêu dùng, siêu sale đầu tiên của năm và trong sự kiện lần này, Shopee còn khởi động nhiều chương trình kết nối, hỗ trợ các nhà bán hàng tiếp cận với khách hàng tiềm năng và gia tăng doanh số bán hàng.