Tài chính – Ngân hàng

Trí tuệ nhân tạo giúp ngăn chặn rửa tiền hiệu quả hơn

16:55, 04/09/2020

Theo một khảo sát được FICO công bố, trong khi 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền, thì nhiều người vẫn không chắc chắn làm thế nào để vận hành công nghệ tiên tiến này.