Tetra Pak

Tetra Pak thử nghiệm lớp bảo vệ thực phẩm làm từ sợi, nâng cao năng lực tái chế bao bì

Tetra Pak thử nghiệm lớp bảo vệ thực phẩm làm từ sợi, nâng cao năng lực tái chế bao bì

18:25, 16/06/2022

Tetra Pak cho biết đã có bước tiến mới trên hành trình hướng tới bao bì tiệt trùng có thể tái tạo hoàn toàn với việc thử nghiệm lớp bảo vệ thực phẩm thay thế cho màng nhôm.