Thời sự ICT

Dẹp loạn “vùng đen” vi phạm bản quyền

Dẹp loạn “vùng đen” vi phạm bản quyền

21:26, 30/08/2021

Sự tồn tại của hàng trăm website phim lậu đã khiến các trang chính thống, nhà sản xuất và các rạp bị ảnh hưởng nặng nề về doanh thu, lợi nhuận, thương hiệu.