Thời sự ICT

Yên Bái quyết tâm đạt xếp hạng cao về chuyển đổi số vào năm 2025

Yên Bái quyết tâm đạt xếp hạng cao về chuyển đổi số vào năm 2025

16:14, 06/09/2022

Với nền tảng để chuyển đổi số toàn diện đã sẵn sàng, Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2025 vào nhóm 30/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chuyển đổi số; Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới...