Thời sự ICT

Khai phóng tiềm năng số trong thời đại mới

14:13, 03/11/2023

Việc ứng dụng các công nghệ 4.0 sẽ "Khai phóng tiềm năng số” của doanh nghiệp, tổ chức và từng cá nhân như thế nào? Đây là trọng tâm sẽ được tập trung khai thác tại Hội thảo và Triển lãm công nghệ ViettelDX với chủ đề “Hạ tầng số - Dữ liệu số”