ứng dụng CNTT trong giáo dục

Hơn 40% trẻ em cảm thấy không an toàn khi sử dụng Internet

18:32, 11/03/2023

Theo một khảo sát về trải nghiệm của trẻ em Việt Nam trên môi trường mạng, 40% cảm thấy không an toàn khi sử dụng Internet và có tới hơn 70% trẻ từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet.