ứng dụng OTT

Zalo thành "trợ thủ" hữu dụng khi ca nhiễm Covid tăng nhanh

Zalo thành "trợ thủ" hữu dụng khi ca nhiễm Covid tăng nhanh

18:25, 17/03/2022

Việc cho phép theo dõi, quản lý, hỗ trợ tiết giảm các thủ tục hành chính đối với F0, F1 thông qua các kênh Zalo được đánh giá đã giúp giảm tải áp lực cho người dân, cán bộ, nhân viên y tế