yahoo

Yahoo chính thức rút lui khỏi thị trường Trung Quốc

Yahoo chính thức rút lui khỏi thị trường Trung Quốc

11:32, 03/11/2021

Yahoo trở thành công ty công nghệ Mỹ mới nhất rút lui khỏi Trung Quốc sau khi tuyên bố đã ngừng cung cấp các dịch vụ của họ tại quốc gia này.