Dell

Dell APEX Cloud Platform for Microsoft được chính thức ra mắt

18:00, 06/10/2023

Nền tảng Đám mây Dell APEX cho Microsoft Azure (Dell APEX Cloud Platform for Microsoft) có thể giảm gần 90% các bước triển khai so với các hệ thống tích hợp hiện có trên thị trường