Diễn đàn nhân lực

Ông Tan Jee Toon được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc IBM Việt Nam

Ông Tan Jee Toon được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc IBM Việt Nam

10:52, 24/10/2018

Tập đoàn IBM hôm nay (24/10/208) công bố việc bổ nhiệm ông Tan Jee Toon làm Tổng Giám đốc Công ty IBM Việt Nam. Ông từng giữ vị trí này trong giai đoạn 2013-2015.