điện toán đám mây

HỘ THẢO: CĐS NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, BẤT ĐỘNG SẢN

13:19, 26/05/2022

Với công thức của chuyển đổi số: Dữ liệu + Điện toán đám mây + AI, chuyển đổi số là chìa khóa thành công trong giải quyết vấn đề của ngành Tài nguyên môi trường - Bất động sản. Năm 2022 sẽ là năm hành động chuyển đổi số với các nền tảng chuyển đổi số ngành made in Vietnam.