điện toán đám mây

Oracle ra mắt chuỗi Ứng dụng Điện toán Đám mây Thế hệ mới

Oracle ra mắt chuỗi Ứng dụng Điện toán Đám mây Thế hệ mới

17:01, 07/08/2017

Ứng dụng Điện toán Đám mây (ĐTĐM) Oracle Phiên bản thứ 13 mang đến những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng, gia tăng quyền hạn cho những nhóm người dùng doanh nghiệp, như chuyên viên chăm sóc khách hàng, tài chính, nhân sự và chuỗi cung ứng.