SAP

SAP Đông Nam Á công bố kết quả giải SAP Best Run Award 2021

SAP Đông Nam Á công bố kết quả giải SAP Best Run Award 2021

15:28, 16/06/2021

Đây là năm đầu tiên giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Đông Nam Á đã khai thác hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của SAP một cách sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số thành công.