Shopee

Phác thảo bức tranh công nghệ Đông Nam Á năm 2021

16:18, 22/12/2021

2021 là năm bận rộn với ngành công nghệ Đông Nam Á. Hầu hết các nước trong khu vực vẫn đang chống chọi với dịch Covid-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp công nghệ Đông Nam Á vẫn đạt nhiều cột mốc quan trọng