AI

MoMo mua lại Pique, thúc đẩy chiến lược AI-first

MoMo mua lại Pique, thúc đẩy chiến lược AI-first

12:10, 30/06/2021

Sau khi thương vụ hoàn tất, MoMo đã tiếp nhận toàn bộ tài sản sở hữu trí tuệ của Pique (tên trước đây là NextSmarty) và đội ngũ công nghệ. Đặc biệt, ông Trịnh Xuân Tuân (Founder của Pique) đã gia nhập MoMo.