AI

Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra sức mạnh phát triển nền kinh tế số

13:26, 04/12/2023

Cơ sở hạ tầng sức mạnh điện toán đang trở thành động cơ mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế số của mỗi quốc gia, đây là chia sẻ được đưa ra tại Security Day 2023.