Amazon

“Bình thường mới” và cơ hội cho TMĐT xuyên biên giới

“Bình thường mới” và cơ hội cho TMĐT xuyên biên giới

15:59, 23/06/2020

Trên thế giới, nền kinh tế cũng như cuộc sống hàng ngày đang dần hồi phục và dịch chuyển sang một trạng thái “bình thường mới” hậu COVID-19. Theo các chuyên gia, đây cũng là cơ hội để chúng ta thấy được sự quan trọng của các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ cũng như việc tận dụng những lợi thế từ toàn