Amazon Global Selling

Khởi động chương trình “Kỷ nguyên bứt phá, hàng Việt vươn xa”

Khởi động chương trình “Kỷ nguyên bứt phá, hàng Việt vươn xa”

16:25, 28/04/2021

Đây là chương trình do Amazon Global Selling khởi xướng, nhằm tăng cường hỗ trợ người bán hàng Việt Nam các kiến thức về thương mại điện tử xuyên biên giới, thiết lập và vận hành gian hàng trên Amazon, đồng thời cải thiện năng lực cạnh tranh.