Công nghệ xanh

5 năm tới, nhân loại có thể thu thập và tái sử dụng CO2 để "cứu" môi trường

5 năm tới, nhân loại có thể thu thập và tái sử dụng CO2 để "cứu" môi trường

15:38, 09/10/2020

Đó là một trong những dự đoán về 5 thay đổi lớn của nhân loại trong vòng 5 năm kế tiếp, do Nhóm Nghiên cứu của Tập đoàn IBM (IBM Research) công bố mới đây.