Covid-19

Kinh tế số chiếm trên 30% tỷ trọng GDP vào năm 2030

Kinh tế số chiếm trên 30% tỷ trọng GDP vào năm 2030

15:18, 13/10/2021

Nhận định về vai trò của kinh tế số đối với phát triển kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng kinh tế số sẽ chiếm trên 20% tỷ trọng GDP quốc gia vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.