Covid-19

Trường Hy Vọng đạt được giải thưởng CSR ấn tượng nhất toàn cầu

17:40, 31/08/2023

Trong khuôn khổ CSR & ESG toàn cầu 2023, với đề cử “Hoạt động cộng đồng ấn tượng nhất toàn cầu", Trường Hy Vọng là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt được giải thưởng.