google maps

Google Maps ra mắt nhiều tính năng mới liên quan đến dịch COVID-19

Google Maps ra mắt nhiều tính năng mới liên quan đến dịch COVID-19

13:52, 10/06/2020

Người tham gia giao thông có thể truy cập Google Maps để biết vị trí các trạm kiểm soát hoặc các biện pháp hạn chế trên các tuyến đường.