google maps

Google Maps thử nghiệm hiển thị đèn giao thông trên Android

Google Maps thử nghiệm hiển thị đèn giao thông trên Android

13:58, 10/07/2020

Google đang thử nghiệm việc thêm các đèn tín hiệu giao thông vào ứng dụng bản đồ của mình.