Huawei

Huawei tính đường gia nhập thị trường ô tô

Huawei tính đường gia nhập thị trường ô tô

11:09, 19/10/2020

Huawei dường như đang muốn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình ra khỏi ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng và thiết bị viễn thông bằng cách sớm gia nhập thị trường ô tô.