ứng dụng Netflix

Netflix tiếp tục đẩy mạnh vào mảng trò chơi điện tử với studio mới ở Phần Lan

15:09, 28/09/2022

Netflix tiếp tục đẩy mạnh vào mảng trò chơi điện tử khi chuẩn bị ra mắt một studio mới ở Phần Lan.