Zalo

Hơn 10.000 cơ quan nhà nước, dịch vụ công kết nối với người dân qua Zalo

Hơn 10.000 cơ quan nhà nước, dịch vụ công kết nối với người dân qua Zalo

16:01, 09/12/2022

Theo thống kê mới nhất của Zalo, có hơn 10.000 cơ quan nhà nước, dịch vụ công dùng Zalo kết nối với người dân. Nếu so sánh với 10.566 xã, phường ở Việt Nam thì đây là con số khá ấn tượng.