thử nghiệm

Xbox Insider sắp cho phát trực tiếp trò chơi lên Discord

16:07, 07/08/2023

Những người dùng Xbox Insider đang được thử nghiệm tính năng phát trực tuyến trò chơi lên Discord.