VNG

Zalo AI Challenge 2021 có "đầu bài" mang chủ đề thời sự về tuân thủ 5K

Zalo AI Challenge 2021 có "đầu bài" mang chủ đề thời sự về tuân thủ 5K

16:53, 15/11/2021

Đấu trường Zalo AI Challenge đã quay trở lại với 3 thử thách thú vị là “5K Compliance”, “Hum to song” và “Legal Text Retrieval”. Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến 300 triệu đồng và 120.000 USD Credits của Amazon Web Services.