nền kinh tế số

UBND tỉnh Quảng Trị và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025

UBND tỉnh Quảng Trị và FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025

12:40, 21/04/2022

Qua việc hợp tác, Quảng Trị sẽ hoàn thành các mục của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; từng bước nâng thứ hạng trên Bảng xếp hạng đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (DTI) hàng năm.