Mới nhất

Thời sự ICT

Trải nghiệm

Đó là lời tuyên bố “chắc nịch” trên website của OnwardMobility, chủ sở hữu thương hiệu BlackBerry. Đây cũng là lời tuyên bố sẽ “hồi sinh” BlackBerry với một sản phẩm có phím vật lý cùng khả năng kết nối 5G.


NSS VIDEO

Sao Khuê 2021